Sv. Petro Boston lietuviu parapija - Parapijos taryba Angliškai (English)

Pirmas
puslapisParapijos
misijaPamaldos


Sakramentai


Tikybos
pamokosParapijos
taryba
Parapijos tarybos pirmininke yra Gloria Adomkaitiene

Parapijos tarybos pirmininkė Glorija Adomkaitienė
Parapijos taryba

Parapijos tarybos pirmininkė yra Glorija Adomkaitienė. Tarybai sekretoriauja Mirga Girniuvienė.

Tarybos susirinkimus sušaukia klebonas kunigas Žukas maždaug kas antrą mėnesį. Taryba jam pataria rūpimais klausimais. Taryba taip pat parapijiečiams paaiškina apie rūpesčius ir sužino jų nuomones.

Tarybai šiuo metu priklauso:

Glorija Adomkaitienė, pirmininkė
Mirga Girniuvienė, sekretorė
Gintaras Čepas
Phyllis Gendreau
Rima Girniuvienė
Ann Kleponis
Aldona Lingertaitienė
Bill Olevitz
Antanas Shalna
Joanne Shalna
Brenda Wachak


Parapijos tarybos sekretorė Mirga Girniuvienė
Parapijos
gyvenimasRenginiai ir naujienos


Kelkis
KristujeParapijos
biuleteniai


Kaip pasiekti
mus