Sv. Petro Bostono lietuviu parapijos kontaktine informacija Angliškai (English)

Pirmas
puslapisParapijos
misijaPamaldos


Sakramentai


Tikybos
pamokosParapijos
taryba


Parapijos klebonas kun. Steponas Žukas
Kaip pasiekti mus

Parapijos klebonas yra kun. Steponas Madden. Misijos kapelionas yra kun. Steponas Žukas.

Telefonas: 617-268-0353
e-Pašto adresas: klebonas@me.com

Lietuvių misija: St. Elizabeth Rectory, 350 Reedsdale Rd., Milton, MA 02186

Šv. Petro lietuvių parapija: 50 Orton-Marotta Way, Boston, MA 02127


Parapijos sekretorė Daiva Navickienė
Parapijos
gyvenimasRenginiai ir naujienos


Kelkis
KristujeParapijos
biuleteniai


Kaip pasiekti
mus