Sv. Petro Bostono lietuviu parapijos tikybos pamokos, sielovada Angliškai (English)

Pirmas
puslapisParapijos
misijaPamaldos


Sakramentai


Tikybos
pamokosParapijos
taryba
Tikybos mokymo vadovė dr. Aldona Lingertaitienė
Tikybos mokymas

Per Tikybos mokymo programą vaikai ir jaunuoliai yra paruošiami Pirmajai išpažinčiai, Pirmajai komunijai ir Sutvirtinimui.

Norintys sužinoti daugiau ar užregistruoti savo vaikus kitiems metams prašomi susisiekti su klebonu: 617-268-0353 arba su Aldona Lingertaitiene: alingertat@aol.com.

Parapijos
gyvenimasRenginiai ir naujienos


Kelkis
KristujeParapijos
biuleteniai


Kaip pasiekti
mus