Šv. Petro lietuvių parapija
75 Flaherty Way, South Boston
Angliškai (English)

Nešame Viešpaties Gerąją naujieną lietuviams Naujojoje Anglijoje

Pradžia Misija Pamaldos Sakramentai Tikybos
pamokos
Parapijos
gyvenimas
Renginiai Kelkis
būreliai
Biuleteniai Kontaktai Nuorodos

Parapijos biuleteniai

2020 liepos biuletenis

2020 birželio biuletenis

2020 gegužės biuletenis

2020 balandžio biuletenis

2020 kovo biuletenis

2020 vasario biuletenis

2020 sausio biuletenis

2019 gruodžio biuletenis

2019 lapkričio biuletenis

2019 spalio biuletenis

2019 liepos-rugpjčio biuletenis

2019 birželio biuletenis

2019 gegužės biuletenis

2019 balandžio biuletenis

2019 kovo biuletenis

2019 vasario biuletenis

2019 sausio biuletenis

2018 gruodžio biuletenis

2018 lapkričio biuletenis

2018 spalio biuletenis

2018 rugsėjo biuletenis

2018 birželio biuletenis

2018 gegužės biuletenis

2018 balandžio biuletenis

2018 kovo biuletenis

2018 vasario biuletenis

2018 sausio biuletenis

2017 gruodžio biuletenis

2017 lapkričio biuletenis

2017 spalio biuletenis

2017 rugsėjo biuletenis

2017 liepos-rugpjūčio biuletenis

2017 birželio biuletenis

2017 gegužės biuletenis

2017 balandžio biuletenis

2017 kovo biuletenis

2017 vasario biuletenis

2017 sausio biuletenis

2016 gruodžio biuletenis

2016 lapkričio biuletenis

2016 spalio biuletenis

2016 rugsėjo biuletenis

2016 liepos-rugpjūčio biuletenis

2016 birželio biuletenis

2016 gegužės biuletenis

2016 balandžio biuletenis

2015 lapkričio biuletenis

2015 spalio biuletenis

2015 rugsėjo biuletenis

2015 liepos-rugpjūčio biuletenis

2015 birželio biuletenis

2015 gegužės biuletenis

2015 balandžio biuletenis

2015 kovo biuletenis

2015 vasario biuletenis

2015 sausio biuletenis

2014 gruodžio biuletenis

2014 lapkričio biuletenis

2014 spalio biuletenis

2014 liepos-rugpjūčio biuletenis

2014 birželio biuletenis

2014 gegužės biuletenis

2014 balandžio biuletenis

2014 kovo biuletenis

2014 vasario biuletenis

2014 sausio biuletenis

2013 gruodžio biuletenis

2013 lapkričio biuletenis

2013 lioterijos bilietai - išsispausdinkite

2013 spalio biuletenis

2013 rugsėjo biuletenis

2013 liepos ir rugpjūčio biuletenis

2013 birželio biuletenis

2013 gegužės biuletenis

2013 balandžio biuletenis

2013 kovo biuletenis

2013 vasario biuletenis

2013 sausio biuletenis

2012 gruodžio biuletenis

2012 lapkričio biuletenis

2012 spalio biuletenis

2012 rugsėjo biuletenis

2012 liepos ir rugpjūčio biuletenis

2012 birželio biuletenis

2012 gegužės biuletenis

2012 balandžio biuletenis

2012 kovo biuletenis

2012 vasario biuletenis

2012 sausio biuletenis

2011 gruodžio biuletenis

2011 lapkričio biuletenis

2011 spalio biuletenis

2011 rugsėjo biuletenis

2011 liepos/rugpjūčio biuletenis

2011 birželio biuletenis

2011 gegužės biuletenis

2011 balandžio biuletenis

2011 vasario/kovo biuletenis

2011 sausio biuletenis

2010 gruodžio biuletenis

2010 lapkričio biuletenis

2010 spalio biuletenis

2010 rugsėjo biuletenis

2010 liepos/rugpjūčio biuletenis

2010 birželio biuletenis

2010 gegužės biuletenis

2010 balandžio biuletenis

2010 kovo biuletenis

2010 vasario biuletenis

2010 sausio biuletenis