Sv. Petro Bostono lietuviu parapijos misija - nesti Viespaties Geraja naujiena lietuviams Naujoje Anglijoje Angliškai (English)
Pirmas
puslapisParapijos
misijaPamaldos


Sakramentai


Tikybos
pamokosParapijos
taryba
Parapijos misija

Šv. Petro parapija liudija Jėzaus Kristaus gyvenimą ir mokymus per pasišventimą tų lietuvių ateivių kurie įkūrė mūsų parapiją.

Šiandien mūsų parapijos bendruomenė išreiškia savo tikėjimą į Dievą lietuviškais papročiais ir tradicijomis.

Tai darydami mes išpažįstame Romos katalikų tikėjimo universalumą, atkreipdami ypatingą dėmesą lietuviams Naujoje Anglijoje, ir savo žodžiais, darbais ir parapijos bendruomene stengiamės visiems nešti Gerąją Evangelijos naujieną.

Mes norime skelbti Gerąją naujieną naujiems ateiviams, ypač tiems, kurių tikėjimas buvo tarybinės priespaudos žiauriai sugriautas. Su Dievo palaima mes tęsime šią misiją.
Parapijos
gyvenimasRenginiai ir naujienos


Kelkis
KristujeParapijos
biuleteniai


Kaip pasiekti
mus