Sv. Petro Bostono lietuviu parapijos pamaldu ir misiu tvarkarastis Angliškai (English)

Pirmas
puslapisParapijos
misijaPamaldos


Sakramentai


Tikybos
pamokosParapijos
taryba
Sekmadienio pamaldos*:

10:00 v.r. - angliškai
11:00 v.r. - lietuviškai
Visi kviečiami į kavutę po sekmadieninių 11:00 pamaldų parapijos salėje.


Dėmesio: Dėl pikniko Putname liepos 23 pamaldos perkeltos į liepos 22, 4 v.p.p.
Parapijos
gyvenimasRenginiai ir naujienos


Kelkis
KristujeParapijos
biuleteniai


Kaip pasiekti
mus