Sv. Petro Bostono lietuviu parapija - sakramentai Angliškai (English)
Pirmas
puslapisParapijos
misijaPamaldos


Sakramentai


Tikybos
pamokosParapijos
taryba
Susitaikinimas
Sekmadieniais 8:45 ir 10:15 v.r.
Per Gavėnią kas trečiadienį 6:30 - 8:00 v.v.

2013 m. Pirmoji komunija
2013 m. Sutvirtinimo sakramentas

Naujai sutvirtinti jauni parapijiečiai su kan. Kontautu, vysk. Baltakiu ir kun. Žuku
Indrė Naujokaitė, Kristina Narkevičiutė, Siga Juozelskytė, Gabija Baltaduonytė, Emilija Balandytė
Antroj eilėj: Elytė Auštraitė, Alisa Rasytė, Styvenas Bonda, Darius Shubert, Lukas Narkevičius
Trečioj eilėj: Jogirdas Vainauskas, Gabrielius Žibaitis
Jaunųjų širdžių ansamblis gieda per Sutvirtinimo pamaldas

2011 m. Pirmoji komunija

Priėmę Pirmąją komuniją su mokytoja dr. Aldona Lingertaitiene ir klebonu kun. Steponu Žuku


Priėmę Pirmąją komuniją: Navickas, Bistraitė, Bazikas, Zaprauskytė


Priėmę Pirmąją komuniją su šeimom, mokytoja ir kunigu: Bazikai, Zaprauskiai, Bistrienė, Navickas, Navickienė, Bistras

Parapijos
gyvenimasRenginiai ir naujienos


Kelkis
KristujeParapijos
biuleteniai


Kaip pasiekti
mus